Beeservices

    Björn de Bakker
    Landgraaf, Limburg

bij op raat

Het aantal honingbijen neemt de laatste jaren wereldwijd gestaag af en in Europa dreigt zelfs een tekort te ontstaan. De precieze oorzaak van de achteruitgang is onduidelijk, maar het gebrek aan drachtplanten, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de vergrijzing van het imkerbestand spelen hierbij een rol. De varroamijt is een belangrijke oorzaak dat de honingbij in Europa in het wild nog maar sporadisch voorkomt en het (onder)houden van bijen door de mens is dan ook cruciaal. Honingbijen spelen een belangrijke rol voor de bestuiving van cultuurgewassen en hiervoor is een gezond bijenbeheer cruciaal.


              Beeservices wil door middel van voorlichting, onderwijs
                           en het promoten van bijenproducten
                de leefomstandigheden voor honingbijen bevorderen